D.A.J.M. (Dominique) Urlings (1915 - 1982)

Internist van 1946 tot 1981

Per 1 januari 1946 werd dr. Urlings door de toenmalig geneesheer-directeur Klein Swormink benoemd tot eerste internist van het Ignatiusziekenhuis.

Hij kreeg de brede opdracht de interne afdeling uit te bouwen. Een niet gemakkelijke taak in het naoorlogse Nederland, waarin geld en materialen schaars waren.

Daarbij moest de jonge internist het ziekenhuisbestuur nog proberen te winnen voor het moderne medische denken.

Dokter Urlings heeft in het Ignatius altijd een zeer speciale plaats bekleed. Zo gaf hij onder andere klinische demonstraties.

Zijn collega's D. Karthaus (chirurg) en F. Mol (geneesheer-directeur) stonden die typische bijeenkomsten nog duidelijk voor de geest:

"Nog herinneren de ouderen onder ons zich 'het circus Urlings'. Ontelbaren leidde hij op, ontelbaren zijn hem heden ten dage nog dankbaar voor zijn heldere uiteenzettingen".

In maart 1981 nam dokter Urlings officieel afscheid van zijn kliniek.