Mgr P.A.W. Hopmans (1865 - 1951)

Bisschop van Breda van 1914 tot 1951.


Mgr.Hopmans werd geboren op 22 augustus 1865 en op 12 oktober 1890 tot priester gewijd.

Van 1891-1893 studeerde hij theologie aan de universiteit in Leuven.
In 1894 werd hij kapelaan in Kruisland en leraar aan het klein Semenarie IJpelaar in Breda. In 1908 werd hij pastoor in Breda en secretaris van het Bisdom.
Op 1 november 1914 werd hij tot bisschop gewijd welke functie hij tot 1951 bekleedde.
In dat zelfde jaar op 18 februari 1951 overleed hij.

 

Zie ook: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/hopmans