Zuster Honorata

Zuster Honorata stond jarenlang in de bakkerij van het ziekenhuis.

Haar nicht, mevrouw Dictus uit Zundert, schreef ons een uitgebreide brief met herinneringen aan haar tante.