Zuster Maria Ignatia

Moeder Maria Ignatia werd op 3 augustus 1848 in het Vlaamse St.-Laureins geboren als Julie Sophie Claeys. In 1875 werd ze geprofest, drie jaar later al werd ze benoemd tot overste van het Roomsch Burger Weeshuis te Breda. 

In 1886 werd ze overste van de Penitenten Recollectinen in Dongen en vanaf 1894 was ze algemeen overste der congregatie van de Haagdijk.

Uit eigen beweging legde ze na 33 jaar als algemeen overste in 1927 haar functie neer. Ze overleed in 1928 op 80-jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed.

In die 41 jaar dat ze overste was, zijn zowel het St. Elisabeths Gasthuis aan de Leuvenaarstraat als het St. Ignatius Ziekenhuis aan de Wilhelminasingel tot stand gekomen.