M.C. Cartier van Dissel (1867 - 1937)

Chirurg van 1901 tot 1932

Tot 1923 waren in Breda twee heelmeesters werkzaam: dr. Cartier van Dissel en dr. Arnold Bijnen. Vooral Van Dissel kan met recht de eerste chirurg genoemd worden.

Cartier van Dissel werd 3 december 1867 geboren in Lochem, waar zijn vader arts was. Via het gymnasium in Arnhem, studeerde hij in Utrecht. Na zijn bevordering tot arts, was hij enkele jaren assistent bij de professoren Eiselsberg en Narath van de zogenaamde Utrechtse School en later ook bij professor Treub te Amsterdam.
In 1890 vestigde hij zich als huisarts in Meppel. Hij promoveerde in 1899 te Utrecht tot doctor op het proefschrift Eene bijdrage tot het mechanisme der subcutane nierverwondingen.
In 1900 was hij werkzaam in Transvaal, waar hij als chirurg der Nederlandsche Ambulance [veldhospitaal] de Boerenoorlog meemaakte.

Na zijn terugkomst vestigde hij zich op 1 augustus 1901 als chirurg en vrouwenarts in Breda. Hij bood de moderne heelkunde niet alleen in die stad, maar ook in het gebied ver daarbuiten: Van Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden tot Tilburg. Aanvankelijk verplaatste hij zich per motorfiets naar alle plaatsen in dat grote gebied. Geen pretje door slechte wegen, gebrekkige verlichting en vaak door slecht weer.

Door zijn inzet kwam in Noord Brabant eigenlijk een geheel nieuw ziekenhuisleven van de grond. Behalve een goed chirurg was Van Dissel een goed mens, waaraan tallozen hun gezondheid hadden te danken en die even zovele armlastigen voor niets heeft geholpen.

Na zijn afscheid in 1923 vestigde hij zich in Den Haag, waar hij echter niet lang van zijn oudedag heeft kunnen genieten. Hij overleed in 1937 op 69-jarige leeftijd in het Diaconessenhuis Breda en werd begraven op begraafplaats Bieberg te Ulvenhout.

De bronzen plaquette met zijn beeltenis - in 1933 vervaardigd door de Haagse beeldhouwster Gra Rueb - bevindt zich nu in het depot van de Werkgroep Historie Amphia.

Bronnen:
http://www.grarueb.nl/
Het Vaderland - avondeditie, 18 september 1937