H.M. (Henk) Heerdink (1938 - 2000)

Radioloog van 1975 tot 2000


Henk Maxlin Heerdink werd geboren op 7 september als zoon van een marineofficier in Soerabaja in het voormalig Nederlands-Indië. Na diens terugkomst uit het krijgsgevangenkamp keerde Henk met zijn familie terug naar Nederland.
Hij volgde het middelbaar onderwijs in Den Haag en ging daarna geneeskunde studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Zijn dienstplicht vervulde hij als arts bij de Koninklijke Luchtmacht.
In 1970 besloot hij in opleiding te gaan voor radioloog bij professor Hoornstra in Rotterdam.

Na de voltooiing van deze opleiding trad hij op 1 december 1975 toe tot de radiologengroep van het Ignatius Ziekenhuis. Hij heeft zich daar ontpopt tot een alom gewaardeerde arts en collega. Zijn vak beoefende hij consciëntieus en met toewijding. Hij maakt het zichzelf daarbij niet makkelijk.

Dezelfde zorgzaamheid maakte hem een uitstekend minister van financiën. Aan zijn oprechtheid werd niet getwijfeld en de radiologengroep vertrouwde hem blindelings wanneer hij de werkverdeling en de vakantiedagen regelde.
Zijn lange gestalte, rustige manier van optreden en zijn echte warme belangstelling voor personeelsleden van de afdeling met hun dagelijkse grote en kleine zorgen maakten hem tot een vader van de afdeling. Hij kende zelfs de namen van hun kinderen.

Henk was geen man die op de voorgrond wilde staan: hij voelde zich het prettigst in een kleine vertrouwde omgeving.
Hij had graag op deze manier afscheid willen nemen van zijn ziekenhuis en afdeling. Het is hem helaas niet gegund. De radiologengroep van het Ignatius Ziekenhuis denkt met warmte en waardering aan hem terug.

Peter van Wiechen - MemoRad 2000;5(4):33.