G. (Gezina) Meijer-Bokslag (1902 - 1997)

Radioloog van 1948 tot 1971

 

Gezina Meijer-Bokslag werd op 2 januari 1902 in Zwolle geboren. Zij wilde na de middelbare school eigenlijk theologie studeren, maar haar einddiploma HBS maakte dit onmogelijk. Zij besloot toen geneeskunde te gaan studeren. Op 14 december 1926 behaalde zij in Utrecht haar artsdiploma.
Vervolgens nam zij een baan aan als assistent-geneeskundige op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Blaricum. Daar ontmoette zij de radioloog Van der Plaats, die haar vroeg of zij er niet voor voelde assistente in opleiding tot röntgenoloog te worden. Hij was net benoemd tot hoogleraar op de röntgenologieafdeling van de Geneeskundige Hoogeschool in Batavia. De baantjes lagen toen niet voor het grijpen en zij besloot met hem mee te gaan.
Na een opleiding van 3 jaar verving zij de radioloog Eichborn in Soerabaja en daar (aan de Darmo-boulevard) ontmoette zij haar latere echtgenoot, de civiel ingenieur Bert Meijer. Zij trouwden in 1934.

Meijer-Bokslag was vrij pertinent in haar opvattingen en maakte haar man al snel duidelijk dat zij niet alleen maar moeder en huisvrouw wilde zijn. Bij de invasie van de Japanners in 1941 werkte zij als radioloog in Bandoeng. Na enige tijd werd ze geïnterneerd in het Japanse vrouwenkamp Ambarawa 7. Zij heeft dat overleefd en mede door de trouw van haar Chinese collegae en patiënten kon zij het gewone leven snel weer oppakken. Ook haar man kwam uit het kamp terug.

Terug in Nederland vestigde zij zich in Roosendaal en werkte van daaruit van 1948 tot 1969 in het Ignatiusziekenhuis in Breda. In haar geboortestad Zwolle nam zij twee keer waar voor Siddré in het RK Ziekenhuis. Zij stond haar mannetje, zo herinneren collegae zich haar. Bij de laboranten zijn haar 10 geboden voor een röntgenlaborant uit 1965 fameus geworden.

Na haar pensionering besloot zij haar oorspronkelijke beroepswens alsnog waar te maken. Zij preekte vaak in de Doopsgezinde Gemeenten in en rond Breda. Tot haar dood bleef zij uiterst geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de radiologie en ontbrak op geen enkele reünie.

P.J. van Wiechen - Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1997 sep 20;141(38):1836.