H.A.J. (Homme) Dijkstra (1951 - 2018)

Radioloog van 1985 tot 2016

  [foto 1992]

Homme Dijkstra werd geboren in Tilburg op 9 november 1951. Na zijn middelbare schoolopleiding aldaar is hij geneeskunde gaan studeren in Nijmegen. Hij behaalde zijn artsdiploma in 1977.
De militaire dienst stationeerde hem in Breda. Daar wist hij al snel een parttimefunctie in het Ignatius Ziekenhuis te verwerven. Enthousiast gemaakt koos hij aanvankelijk voor een opleiding tot internist (opleider dr. A. Holdrinet), doch switchte na twee jaar naar de daar net gestarte radiodiagnostopleiding (opleider dr. R.L.O.M. Verhaak).
Zijn registratie was in 1984. Hij bleef het Ignatius Ziekenhuis trouw en trad toe tot de maatschap radiologie.

Op 31 december 2016 ging hij met pensioen. Helaas heeft hij daar dus maar kort van kunnen genieten. Homme Dijkstra was een kundige radioloog die vanwege zijn kennis in het ziekenhuis alom gewaardeerd werd. Hij was altijd bereid zijn kennis te delen en werd mede daardoor door collegae specialisten frequent geraadpleegd.
Hij was een nuchter en beschouwend radioloog. Als er een beroep op hem gedaan werd voor een bestuurlijke taak binnen de maatschap radiologie of binnen de staf, ging hij die niet uit de weg.
Vele jaren was hij in de regio bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker de drijvende spil. Buiten de radiologie had hij ook andere interesses. Hij was een enthousiast zaalvoetballer en fietser, waarbij hij ook wel eens viel.
Zijn beschouwende aard maakte het niet verwonderlijk dat hij op een gegeven moment besloot filosofie te gaan studeren aan de universiteit in Tilburg.
Homme was gastvrij. In zijn huiselijk leven had hij zijn rust gevonden en het leven leek hem toe te lachen. Het heeft echter niet zo mogen zijn. Allen die hem kenden zullen hem missen.

Peter van Wiechen. MemoRad 2018; 23(2):48