Etenstijd!

Fragment van de film van het Ignatius Ziekenhuis Breda, gemaakt in 1947 door de toenmalige filmclub.

U ziet het rondbrengen van de maaltijden op kinderafdelingen, vrouwen- en mannenzalen en de klasse-afdeling.
Heel wat anders dan de hedendaagse opvattingen over privacy, meerkeuzemenu's en klassenverpleging ;-)

Bron: Historische collectie Amphia Ziekenhuis 
Bewerking: Werkgroep Historie Ignatius Ziekenhuis

Filmpje op Youtube