Statuten van Ignatia Interna

Gewijzigde statuten van de in 1953 opgerichte huiselijke vereniging.

IZB documentnummer: 19650929-01