Salarisregeling voor verpleegkundigen

De Salarisregeling Rijksbemiddelaars, toegepast door het Ignatius Ziekenhuis. 

Lonen en inhoudingen per 1 september 1955. Dit overzicht geeft een beeld van de toen geldende salarissen voor leerling verpleegkundigen en z.g. eerste verplegenden.

IZB documentnummer: 19550901-01