Huishoudelijk en dienstreglement voor de leke-verplegenden

In dit reglement onder meer Algemene bepalingen over orde, gedrag, bezoek, onderhoud en gebruik van telefoon en kleding.

Daarnaast voorschriften m.b.t. de verpleging: de afdeling, wacht, verzuim en houding ten opzichte van patiënten en bezoekers.

Tenslotte artikelen over ziekte, uitkering, salaris- en vakantieregeling

documentnummer: 19550930-01