Voorwaarden tot aanmelding als leerling verpleegster

In deze brochure staan onder meer de vereisten voor toelating, benodigdheden en vereiste kleding.

Tevens een beknopt overzicht van de geldende salarisregeling.

documentnummer: 19560000-01