Voorwaarden tot aanmelding als leerling verpleegster

In deze brochure staan onder meer de vereisten voor toelating, benodigdheden en vereiste kleding.

Verspreid circa 1963

documentnummer: 19630000-03