Beschrijving van het nieuwe Ignatius Ziekenhuis

Grootsch is het gebouwencomplex. 

Een vluchtige blik op de monumentalen voorgevel toont reeds aan over hoeveel zin architectonisch schoon deze bekende bouwmeesters beschikken. Zij hebben voor Breda niet alleen een voIgens schoonheidseischen schitterend gebouw opgetrokken, maar ook werd overal de doelmatigheid en de bestemming in het oog gehouden.
Zoo werd het trappenhuis een gedeelte van wijdsche pracht en weelde, de kapel een juweel van innigheid en warmte, de medische afdeeling een verzameling van ruimten, waar het voor de geneesheren een lust moet zijn te kunnen arbeiden.
De ziekenkamers werden allen luchtig, ruim en fraai gebouwd. Steeds en overal werd aan de twee groote geneesmiddelen licht en lucht gedacht. Nergens in het gebouw is het somber of mismoedigend.
Van alle kanteh bieden de zalen en kamers uitzicht op de twee groote binnentuinen of op de wijde, schilderachtige omtrek, waar de nijvere landbouwer zijn grond bewerkt en aan welke horizont de torens verrijzen van Oosterhout, Teteringen, Rijen, Bavel, Ulvenhout en Ginneken. Terwijl de kamers aan de voorgevel uitzicht bieden op de fraaie, zacht gebogen Bredasche Wilhelminasingel, waar het drukke stadsverkeer voortjaagt, zonder echter de rust in het gebouw te storen.
Het is juist gezien om het gebouw van de openbare weg te scheiden door uitgestrekte gazons, die door fors maar sierlijk hekwerk zoo geheel passend bij de stoere bouw zijn omringd.

De Internationale Gewapend Betonmaatschappij der firma Stuhlemeyer te Breda heeft voor de betonwerken gezorgd op de haar bekende wijze dat is: goed, degelijk en snel. De maatschappij "Electron" te Breda zorgde voor de aanleg voor de electrische leidingen. De Heer ir. Van Haagen was met de leiding belast. De Firma Landheer te Rotterdam leverde en plaatste de centrale verwarming. De firma Huygen en Wissel te Amersfoort bouwde de liften. De Dordtsche firma Lips zorgde voor de sloten, deurveren enz. De firma Melis - Maas te Breda voor de sanitaire artikelen, de slokops, baden, lavabo's enz.enz."

documentnummer: 19230523-01