Factuur voor verpleegdagen 

Factuur voor 9 verpleegdagen van moeder en kind. 

Het kind was in dit geval mevrouw Selevsek, thans nog werkzaam in het ziekenhuis. 

IZB documentnummer: 19551005-01