De laatste spannende dagen voor de bevrijding van Breda

In dit document doet Frans van Aalst verslag van de laatste dagen voor de bevrijding van Breda.
Het geeft een beeld van het komen en gaan van Duitse lazaretten in het Ignatius, terwijl de verpleging van geallieerde soldaten en Nederlandse patiënten eveneens plaats vond.

Het origineel van dit verslag bevindt zich in de archieven van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam.

Van dit document is eveneens een licht bewerkte en leesbare versie gemaakt.

Met dank aan Tim Hebbink.

IZB documentnummer: 19441100-d02