Beknopt leerboekje der ziekenverpleging

..Ten gebruike van de leerling-ziekenverpleegsters in het Ignatius-ziekenhuis / J.A. Klein Swormink

Aanvankelijk werd dit boekje uitsluitend in het Ignatius gebruikt vanaf het allereerste begin in 1922.
Kennelijk was deze uitgave niet onopgemerkt gebleven, want - mede door de verdergaande professionalisering van de verpleegkunde - verscheen in 1955 een volwaardig boek van zijn hand met de titel: Ziekteleer voor verplegenden : leerboek ten gebruike bij de opleiding voor diploma ziekenverpleging.

De tweede druk daarvan verscheen in 1961.