Singel 33, jaargang 9 (nrs 6-9) en jaargang 10 (nrs 1-3), 1978

   jaargang 9, nummer 6 - januari 

   jaargang 9, nummer 7 - februari 

   jaargang 9, nummer 8 - maart 

   jaargang 9, nummer 9 - april 

   jaargang 9, nummer 10 - mei 

   jaargang 9, nummer 11 - juni

   jaargang 9, nummer 12 - juli

   jaargang 10, nummer 1 - september 

   10 jaar Personeelsvereniging D.I.O - 1968 - 1978 

   jaargang 10, nummer 2 - december I 

   jaargang 10, nummer 3 - december II