10.000-ste leerling van een basisschool bezoekt het Ignatius Ziekenhuis

Op 8-6-1999 verwelkomde dhr. Schellekens de 10.000ste leerling van een basisschool-op-excursie.

Basisschool de Carillion werd extra in het zonnetje gezet.

8 juni 1999