Leerlingengroep en impressie van de periode 1951-1954

Van mevrouw Schilders uit Veldhoven kregen we onderstaande foto's aangeboden.

Haar inmiddels overleden moeder, Ardina van Wouw,  volgde in de jaren 1951 - 1954 in het Ignatius de opleiding tot verpleegster.

Op de foto's de groep in wisselende samenstellingen en jaren.