Sint Nicolaas in het ziekenhuis

De laatste maal dat Sint en Pieten een bezoek brachten aan het Ignatius aan de Wilhelminasingel

Een bezoekje aan afdeling 03, de kinderafdeling

Sint kwam natuurlijk overal even een hand geven

En had natuurlijk de nodige hulp-Sinten en -Pieten ingeschakeld 

Personeel van het laboratorium hoopten natuurlijk ook op zijn bezoek...

5 december 1990