Slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw

 

 6 oktober 1988