Bestuur van de congregatie 'Alles voor Allen'

Van links naar rechts:
Staand achter:  Zr. M. Melania, secretaresse ; Zr. M. Cherubine, novicenmeesteres
Zittend voor:  Zr. M. Regina, Vicaresse ;  Moeder M. Ignatia ; Zr. M. Walburgis.