Afdelingen en dagelijkse gang van zaken

fotoserie van Johan van Gurp

1983 september