1950 - 1959: Artikelen in kranten en tijdschriften

In verband met auteursrecht is het helaas niet mogelijk de originele artikelen te tonen


Biochemicus toegevoegd aan medische staf St. Ignatius ziekenhuis : groei naar medisch centrum
00-00-1950 | onbekend | Documentnummer: 19500800-01


De uitbreiding van het St. Ignatiusziekenhuis
05-02-1950 | De Stem | Documentnummer: 19500205-01


Na zes jaar wachten - Nieuw moederhuis voor de zusters van de Haagdijk
24-08-1950 | De Stem | Documentnummer: 19500824-01


Zusters Franciscanessen krijgen nieuw moederhuis
24-08-1950 | De Stem | Documentnummer: 19500824-02


Fiesta kikkerde de zieken op bij het vierjarig bestaan van Radio Ignatius
06-11-1950 | onbekend | Documentnummer: 19501106-01


Neerlands kleinste omroep
00-00-1951 | Katholieke illustratie | Documentnummer: 19510000-02


Geslaagd voor aantekening kraamverpleegkunde
00-00-1951 | Ons Ziekenhuis, vol3 | Documentnummer: 19510000-01


Duizenden langs de baar
21-02-1951 | onbekend | Documentnummer: 19510221-01


In Memoriam Z.H. ExceIIentie Mgr. Petrus Hopmans
00-03-1951 | Ons Ziekenhuis, maart 1951 | Documentnummer: 19510300-01


Permanent of semi-permanent
10-05-1951 | Ons Ziekenhuis, juni 1951 | Documentnummer: 19510510-01


Nieuw Moederhuis in aanbouw: Moeder Cherubina metselde de eerste steen
19-07-1951 | onbekend | Documentnummer: 19510719-01


Radio Ignatius viert eerste Lustrum - van baby tot kleuter
00-09-1951 | onbekend | Documentnummer: 19500900-01


Voordracht tijdens ledenvergadering door F. van Aalst
07-11-1951 | Ons Ziekenhuis, 1951 | Documentnummer: 19511107-01


Rector A. v.d. Donk 25 jaar priester - leven in dienst der zieken
07-06-1952 | De Stem | Documentnummer: 19520607-01


Zilveren priesterfeest Rector A. v.d. Donk - zelfs de babies verschenen op de receptie
12-06-1952 | De Stem | Documentnummer: 19520612-01


Koningin Juliana en Prins Bernhard nemen hulde in ontvangst
17-07-1952 | onbekend | Documentnummer: 19520717-01


Het Lucas Laboratorium / F van Aalst
00-08-1952 | Ons Ziekenhuis, 1952, aug. | Documentnummer: 19520800-01


Radio Ignatius volgt de blijde incomste
27-11-1952 | onbekend | Documentnummer: 19521127-01


Gouden zuster in het Ignatiusziekenhuis te Breda - Leven in dienst der lijdende mensheid (Odrada)
00-06-1953 | onbekend | Documentnummer: 19530600-01


Koninklijke onderscheiding voor gouden zuster Odrada
00-06-1953 | onbekend 


Weer verbouwingsfase gereed
00-00-1954 | onbekend


Zuster Aurelia viert haar gouden kloosterfeest
10-07-1954 | De Stem | Documentnummer: 195400710-01


Zuster Aurelia in het goud
10-07-1954 | De Stem | Documentnummer: 19540710-01


Gouden kroon en kruk voor Zuster Aurelia
10-07-1954 | De Stem | Documentnummer: 19540712-01


Radio Ignatius is een omroepje op zichzelf
22-01-1955 | Philips Koerier | Documentnummer: 19550122-01


Personalia : De heer F. J. van Aalst benoemd tot Economisch Adjunct-Directeur van het St Ignatius Ziekenhuis te Breda
00-02-1955 | Ons Ziekenhuis | Documentnummer: 19550200-01


Adjunct-Directeur van het St Ignatius Ziekenhuis te Breda
00-00-1956 | Ons Ziekenhuis | Documentnummer: 19560000-01


Examens, geslaagd voor diploma A
00-00-1956 | Ons Ziekenhuis, 1956, blz 101 | Documentnummer: 19560000-01


Boekbespreking 'ziekteleer voor verplegenden'/ Klein Swormink, 1955
00-00-1956 | Ons Ziekenhuis, 1956, blz 25 | Documentnummer: 19560000-02


Dr. J.A. Klein Swormink veertig jaar arts 
08-06-1957 | De Stem | Documentnummer: 19570608-01


Onthulling plaquette van dr J. Klein Swormink
27-01-1959 | onbekend


Bronzen plaquette onthuld van dr J. Klein Swormink
29-01-1959 | onbekend