1900 - 1949: Artikelen in kranten en tijdschriften

In verband met auteursrecht is het helaas niet mogelijk de originele artikelen te tonen. 


Het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda [beschrijving rondgang]
12-05-1923 | De Tijd | Documentnummer: 19230512-01


Het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda [beschrijving rondgang]
23-05-1923 | De Stem | Documentnummer: 19230512-02


Het pas voltooide Ignatius Ziekenhuis te Breda
23-05-1923 | Katholieke Illustratie | Documentnummer: 19230523-01


Het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda [foto]
24-05-1923 | Onbekend | Documentnummer: 19230518-01


Het gouden professiefeest van eerwaarde moeder Ignatia. De aanbieding van kaars, kruk en kroon
20-04-1925 | onbekend | Documentnummer: 19250420-01


De jubileerende Gasthuiszusters : de viering van het eeuwfeest
14-11-1926 | onbekend | Documentnummer: 19261114-01


Gedicht van JA Klein Swormink
06-09-1927 | 


In memoriam Moeder Ignatia
00-00-1928 | onbekend | Documentnummer: 19280000-01


Het Ignatius Ziekenhuis te Breda. [artikel relatie met 40-jarig priesterfeest]
09-10-1930 | onbekend | Documentnummer: 19301009-01


Dr. M.C. Cartier van Dissel
18-09-1937 | Het Vaderland | Documentnummer: 19370918-01


Het ziekenhuis in oorlogsgewoel : Benauwende uren in den schuilkelder van het Sint Ignatiusziekenhuis te Breda
00-00-1940 |


Heldenmoed van een gewonde : Per draagbaar naar een landmijn in de omgeving van het Ziekenhuis in Breda
30-11-1940 | onbekend | Documentnummer: 19401130-01


Het zilveren jubileum van Dr. J.A. Klein Swormink
15-06-1942 | onbekend | Documentnummer: 19420615-01


Dr. J.A. Klein Swormink. Op zaterdag a.s. 25 jaar arts.
11-06-1942 | onbekend | Documentnummer: 19420611-01


25 jaar zielzorger der zieken : een hartelijke hulde van rector corssmit van het St. Ignatius-ziekenhuis
00-09-1947 | De Stem? | Documentnummer: 19470900-01


Persoonlijke jubilea: JA Klein Swormink en rector CA Corsmit
09-09-1947 | onbekend | Documentnummer: 19470909-01


St. Ignatius Ziekenhuis te Breda bestaat 25 jaar: Plechtige viering op 18 november
16-11-1947 | onbekend | Documentnummer: 19471116-01


Jubelklanken in het St. Ignatius Ziekenhuis : op luisterrijke wijze….etc
19-11-1947 | De Stem | Documentnummer: 19471119-01


Het Sint Ignatius Ziekenhuis te Breda in het zilver
14-11-1947 | Ons Ziekenhuis, 9, nr. 7 | Documentnummer: 19471114-01


Ziekenhuis in feestverlichting
00-09-1948 | Ons Ziekenhuis, 10 nr. 6 | Documentnummer: 19480900-02


Pleidooi voor de berekening van de vervangingswaarde in de kostprijzen der ziekenhuizen door FJ van Aalst, Administateur St. Ignatiusziekenhuis te breda
00-09-1948 | Ons Ziekenhuis, 10 nr. 6 | Documentnummer: 19480900-01


Dr. H.R. Karthaus een kwart eeuw chirurg. Een werker die geen vermoeidheid kent
14-11-1948 | onbekend | Documentnummer: 19481114-01


Dr. Karthaus hartelijk gehuldigd : Honderden kwamen hem gelukwensen
21-11-1948 | onbekend | Documentnummer: 19481121-01


Dr. H. R. Karthaus ontving zijn jubileumgeschenk. 'Het symboliseert mijn verbondenheid met het ziekenhuis
30-06-1949 | Onbekend | 


Overzichten Patientenverloop div instellingen in 1948
1948 | Ons Ziekenhuis, 11 |


Geslaagd voor het godsdienstdiploma
00-00-1949 | Ons Ziekenhuis, 11 | Documentnummer: 19491100-01