Delfts blauw bord - geschenk

 

Delfts blauw (wand-) bord, door de zusters van de congregatie Alles voor Alles geschonken aan dr J.A. Swormink d.d. 13 juni 1942, ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum als Geneesheer-Directeur. 

Later kreeg Zuster Venhuis het op haar beurt als geschenk van dr. Klein Swormink. Sinds 2010 is het bord in bezit van het Amphia Ziekenhuis.

Geheel bovenin ziet u een kleine afbeelding van het ziekenhuis aan de Leuvenaarstraat.