Lyste van in- en uitwendige medicamenten

Lyste van in- en uytwendige medicamenten van welke ijder chirurgijn ten platten lande in de Baronnie van Breda in voorraat moet voorsien zijn 

Ingelijst document uit 1756, als geschenk ontvangen van F. Mol.
Gekeken naar de moderne tijd kan dit beschouwd worden als een van de eerste normbladen.

Onder deze afbeelding staan links naar een stukje geschiedenis, de verklaring van de tekst en de genoemde geneesmiddelen.

 

F.A.H. Peeters : Geneeskundig toevoorzicht in de Baronie van Breda: een instructie uit 1756.

A. Hallema : Iets over organisatie van den geneeskundigen dienst en de inrichting der zogenaamde medische politie ten plattelande gedurende de 18de eeuw. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 6 september 1941;p. 3608-15