Corpora Aliena

 

Corpus alienum (meervoud: corpora aliena) of vreemd lichaam is een term uit de fysiologie en geneeskunde die duidt op een voorwerp dat zich in een lichaam bevindt, maar daar oorspronkelijk niet thuishoort. Vaak zijn dit voorwerpen van buiten het lichaam die (per ongeluk of expres) zijn ingeslikt of in het lichaam worden gestoken/geschoten.
Inwendige prothesen zijn strikt genomen ook corpora aliena. [bron: Wikipedia]

Ook in de Ignatius-collectie bevindt zich een kleine verzameling corpora aliena. Vaak zijn ze voorzien van een korte beschrijving.
Hieronder enkele voorwerpen.